1.วัตถุดิบ

           การผลิตของเราเน้นที่การใช้วัตถุดิบที่สะอาด และสดใหม่ทุกวัน โดยเฉพาะวัตถุดิบหลัก คือเนื้อหมู ที่เรารับจากฟาร์มและโรงเชือดที่ได้มาตรฐาน มั่นใจได้ในความสะอาดและปลอดภัยจากพยาธิ หนังหมู และหูหมู ก็ต้องผ่านการทำให้สุกก่อนใช้ทุกครั้ง ส่วนวัตถุดิบอื่นๆ ก็ต้องผ่านการเตรียมที่สะอาด และถูกสุขลักษณะ

           หลักในการเตรียมวัตถุดิบสำหรับการทำแหนม(หรืออาหารหมักทุกชนิด) ก็คือ พยายามลดและป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคต่างๆ ที่อาจติดมากับวัตถุดิบให้ได้มากที่สุด เพื่อไม่ให้เชื้อเหล่านั้นเจริญแข่งกับเชื้อที่ดีหรือเชื้อที่มีประโยชน์ต่อการหมักและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนั่นเอง

          เรามีการใช้เชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์(เชื้อชีวภาพ) ที่เป็นผลงานจากการค้นคว้าวิจัยของทีมนักวิทยาศาสตร์ จากศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการผลิต ซึ่งเป็นที่มาของชื่อแหนมป้าย่น(ชีวภาพ) นั่นเอง

          เชื้อที่ใช้เป็นเชื้อที่ผ่านการคัดเลือกแล้วว่าเป็นเชื้อที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และมีบทบาทสำคัญต่อการหมัก ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีทั้ง สี กลิ่น และรสชาติที่เป็นลักษณะเฉพาะที่ เชื้อจุลินทรีย์กลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกนี้เท่านั้น ที่สามารถผลิตได้ในระหว่างการหมัก และที่สำคัญเป็นเชื้อที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคต่างๆ ที่อาจเหลือรอดติดมากับวัตถุดิบได้(ด้วยกรด หรือ ความเปรี้ยวที่เชื้อสร้างขึ้นมาในระหว่างการหมัก) ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 

 


2.เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต

ใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัย ทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง และปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน


3.กระบวนการผลิต

          มีการดำเนินการผลิตภายใต้ระบบการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิต (GMP) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาด ถูกหลักอนามัย และปลอดภัยต่อผู้บริโภค

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแหนม

  1. ดินประสิวทำให้เนื้อมีสีแดง กันเสีย ขณะเดียวกันก็ช่วยยับยั้งเชื้อคลอสทริเดียม โบลูตินั่ม (clostridium bolutinum) ซึ่งทให้เกิดอาหารเป็นพิษ ดังนั้นหากใช้ดินประสิวในปริมาณที่กำหนดก็ไม่เป็นอันตราย
  2. เมื่อนำแหนมที่ใส่ดินประสิวและยังไม่เปรี้ยวไปทำให้สุก ความร้อนจะทำให้ดินประสิวแตกตัว กลายเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง
  3. แหนม หมูยอ และกุนเชียง เป็นอาหารที่กำหมายกำหนดว่า ห้าวใส่สีทุกชนิด
  4. แหนมเป็นอาหารที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้มี อย. เนื่องจากเป็นการถนอมอาหาร แต่กฎหมายกำหนดให้อาหารที่วางขายในห้างสรรพสินค้าต้องมี อย. ทำให้ผู้ผลิตแหนมต้องขอ อย. โดยปริยาย
  5. สารเคมีที่ห้ามใช้ในการผสมอาหารคือ กรดซาลิซิลิก


 

 

 
 
  ผลิตภัณฑ์ของเรา   l   แหนมหมูชีวภาพ   l   แหนมหูหมูชีวภาพ   l   แหนมหม้อชีวภาพ   l   แคบหมู
หน้าแรก   l   เรื่องราวความเป็นมา   l   คุณภาพการผลิต   l   บทความแนะนำ   l   เคล็ดลับความอร่อย   l   สถานที่จำหน่าย   l   ติดต่อเรา   l   Language EN

สงวนสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้โดย บริษัท อุ๊ยย่น จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 269/1 หมู่ 6 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทร. 053 398357, 053 874159
สำนักงานสาขา เลขที่ 8-10 ถ.ช้างม่อยเก่า ต ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053 234466
Website: www.pa-yon.com, E-mail: parattarawan@hotmail.com